ARENDI S.A.

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z rozpoczęciem projektu badawczego pt. "Synteza i zastosowanie antagonistów receptorów purynergicznych jako leków nowej generacji w leczeniu osteoporozy" zapraszamy do składania ofert na usługi i dostawy:

ZAPYTANIE 1 - ANALITYKA
plik do pobrania tutaj

ZAPYTANIE 2 - ODCZYNNIKI
plik do pobrania tutaj

ZAPYTANIE 3 - BIOLOGIA
plik do pobrania tutaj

ZAPYTANIE 4 - SYNTEZA
plik do pobrania tutaj


Arendi S.A.
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź